Stara strona

Skład Rady Rodziców 2016/2017

 

Skład Rady Rodziców

Gimnazjum Nr 124 im. Polskich Noblistów

rok szkolny 2016/2017

 

IA, Pani Maria Domińska 

IB, Pani Renata Grabarczuk

IC, Pani Aneta Nowakowska       

ID, Pani Magdalena Dzierzyk (przewodnicząca)

IE, Pani Maria Morus (skarbnik)

IIA, Pani Katarzyna Domeracka

IIB, Pani Magdalena Dzierzyk     

IIC, Pani Iwona Latecka

IID, Pani Agnieszka Kwiatkowska

IIE, Pani Agata Klimek Cortinovis (sekretarz)

IIIA, Pani Bożena Paszkiewicz (zastępca)

IIIB, Pani Dorota Trzaska

IIIC, Pan Radosław Marjan

IIID, Pani Joanna Kosior

IIIE, Pani Joanna Wojda