Stara strona

Skład Rady Rodziców 2017/2018

 

Skład Rady Rodziców

Szkoły Podstawowej nr 367
im. Polskich Noblistów

rok szkolny 2017/2018

 

   Ia - Pani Ewa Sterczewska

VIIa - Pani Grażyna Marczewska

VIIb - Pani Katarzyna Eliaszewicz

VIIc - Pani Sylwia Środa

VIId - Pani Marta Zarajczyk

VIIe - Pani Monika Korczak

  IIa - Pani Iwona Kopacz 

  IIb - Pani Renata Garbarczuk

  IIc - Pani Aneta Nowakowska       

  IId - Pani Edyta Szcześniak

  IIe - Pani Maria Morus 

 IIIa - Pan Leszek Banach

 IIIb - Pani Magdalena Dzierzyk

 IIIc - Pani Grażyna Jaworska

 IIId - Pani Anna Kuć

 IIIe - Pani Agata Klimek Cortinovis 

 

PREZYDIUM RADY
Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Magdalena Dzierzyk
Zastępca Przewodniczącej Rady Rodziców Pani Marta Zarajczyk
Skarbnik Pani Maria Morus
Sekretarz    Pani   Agata Klimek-Cortinovis   
Komisja Rewizyjna

Pani Ewa Sterczewska

Pani Monika Korczak

ROK SZKOLNY  2017/2018