Stara strona

Skład Rady Rodziców 2017/2018

 

Skład Rady Rodziców

Szkoły Podstawowej nr 367
im. Polskich Noblistów

rok szkolny 2018/2019

wkrótce

  

 

PREZYDIUM RADY na ROK SZKOLNY 2018/2019 - wkrótce

 

 
Przewodnicząca Rady Rodziców

...............................

 

Zastępca Przewodniczącej Rady Rodziców

................................

 

Skarbnik

.................................

 

Sekretarz

..................................

 

Komisja Rewizyjna

....................................