Stara strona

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

  1.  

Rozpoczęcie roku szkolnego

4 września 2017r.

  1.  

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2017r.

  1.  

Ferie zimowe

15 - 28 stycznia 2018r.

  1.  

Wiosenna przerwa świąteczna

29 marca - 3 kwietnia 2018 r.

  1.  

Egzamin gimnazjalny

humanistyczny - 18-04-2018r.

mat-przyrodniczy-  19-04-2018r.

z języka obcego - 20-04-2018r.

  1.  

Egzamin gimnazjalny- TERMIN DODATKOWY

humanistyczny      - 4-06-2018r.

mat-przyrodniczy  - 5-06-2018r.  

języka obcego     - 6-06-2018r.

  1.  

Odbiór wyników egzaminu

15.06.2018r.

  1.  

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 367 im. Polskich Noblistów
po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców, Samorząd Uczniowski i Radę Pedagogiczną

1)     22.12.2017r.- piątek przed świętami Bożego Narodzenia

2)     18.04. 2018r. egzamin kl. III gimnazjum

3)     19.04. 2018r. egzamin kl. III gimnazjum

4)     20.04. 2018r. egzamin kl. III gimnazjum

5)     30.04. 2018r. poniedziałek przed 1 maja

6)     2.05. 2018r. środa przed 3 maja

7)     4.05.2017r.- piątek po 3 maja

8)     1.06.2018r.- piątek po Bożym Ciele

  1.  

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

22 czerwca 2018 r.