Stara strona

Konto Rady Rodziców + Konkurs

SKŁADKĘ NA RADĘ RODZICÓW  

można wpłacać w sekretariacie szkoły lub przelewem na konto

PKO BP S.A. IV ODDZIAŁ WARSZAWA

57 1020 1042 0000 8302 0010 8050

 
Wyniki konkursu
 

Najliczniejsze wpłaty na fundusz Rady Rodziców zwrotem do klasy

 
I miejsce    klasa II E
 
II miejsce  klasa 7 C
 
III miejsce   klasa II B
 
Gratulujemy zwycięzcom i zapraszamy po odbiór nagrody.
Pozostałych zachęcamy do rywalizacji i wspierania uczniowskiej społeczności.