Stara strona

Prymus Szkoły

Od roku szkolnego 2001/2002 tradycją naszej  szkoły stało się wybieranie

Prymusa szkoły.

Wyboru dokonuje Rada Pedagogiczna pod koniec roku szkolnego,

a prymusem zostaje trzecioklasista Gimnazjum nr 124,

od roku 2018/2019 również ósmoklasista Szkoły Podstawowej nr 367,

który przez wszystkie lata w naszej szkole wykazał się:

bardzo dobrymi wynikami w nauce, wzorowym zachowaniem,

wysoką kulturą osobistą, zaangażowaniem w życie szkoły, pracą na rzecz innych

Ten honorowy i zaszczytny tytuł otrzymali:

 

 

 

Prymus - czerwiec 2019 r.

kl. 8 Szkoła Podstawowa nr 367

 

► Zofia Wacławczyk

Prymus - czerwiec 2019 r.

kl. 3 Gimnazjum nr 124

► Łukasz Nogajski

Prymus - czerwiec 2018 r.

kl. 3 Gimnazjum nr 124

► Adam Warowny

Prymus - czerwiec 2017 r.

kl. 3 Gimnazjum nr 124

► Jakub Mikołajczuk

Prymus - czerwiec 2016 r.

kl. 3 Gimnazjum nr 124

► Joanna Wardak

Prymus - czerwiec 2015 r.

kl. 3 Gimnazjum nr 124

► Dorota Beręsewicz

Prymus - czerwiec 2014 r.

kl. 3 Gimnazjum nr 124

► Jan Zarzecki

Prymus - czerwiec 2013 r.

kl. 3 Gimnazjum nr 124

► Gabriela Grabowska

Prymus - czerwiec 2012 r.

kl. 3 Gimnazjum nr 124

► Oskar Kwitek

Prymus - czerwiec 2011 r.

kl. 3 Gimnazjum nr 124

► Weronika Jarzyńska 

Prymus - czerwiec 2010 r.

kl. 3 Gimnazjum nr 124

► Michał Niewiadomski

Prymus - czerwiec 2009 r.

kl. 3 Gimnazjum nr 124

► Julia Bernard

Prymus - czerwiec 2009 r.

kl. 3 Gimnazjum nr 124

► Joanna Kozicka

Prymus - czerwiec 2007 r.

kl. 3 Gimnazjum nr 124

► Stanisław Gulkowski

Prymus - czerwiec 2006 r.  

kl. 3 Gimnazjum nr 124

► Elżbieta Kurowska 

Prymus - czerwiec 2004 r.

kl. 3 Gimnazjum nr 124

 ► Maria Walentek

Prymus - czerwiec 2005 r.

kl. 3 Gimnazjum nr 124

► Piotr Gaweł

Prymus - czerwiec 2003 r.

kl. 3 Gimnazjum nr 124

► Olga Suchecka

Prymus - czerwiec 2002 r.

kl. 3 Gimnazjum nr 124

► Małgorzata Kalińska