Stara strona

Do pobrania

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Program Wychowawczo-Profilaktyczny

RAPORT EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ

STATUT SZKOŁY- tekst ujednolicony

 Aneks 1/2019 - zmiany w statucie szkoły

Informujemy, iż sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej nr 367 zostało zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej DBFO.