Stara strona

Terminy zebrań 2017/2018

 

data zebrania

harmonogram

zebrań klasowych

harmonogram dodatkowych spotkań informacyjnych

6 września  2017 r.
środa

1800  - klasy I, VII- SP367 ; II- Gim

1900 – klasy III- Gim

1800 - klasy III Gim

(sala gimnastyczna)

Zebranie rodziców wszystkich klas trzecich w sprawie  egzaminu 2018

4 października 2017r.
środa

1800  - klasy I, VII- SP367 ; II, III- Gim

od 1830 – dzień otwarty
indywidualne konsultacje
 z nauczycielami i specjalistami

VII- SP367 ; II, III- Gim

 

8 listopada 2017r.
środa

1800  - klasy I, VII- SP367 ; II, III- Gim

od 1830 – dzień otwarty
indywidualne konsultacje
 z nauczycielami i specjalistami

VII- SP367 ; II, III- Gim

 

6 grudnia 2017r.
środa

1800  - klasy I, VII- SP367 ; II, III- Gim

od 1830 – dzień otwarty
indywidualne konsultacje
 z nauczycielami i specjalistami

VII- SP367 ; II, III- Gim

 

10 stycznia 2018r.
środa

1800  - klasy I, VII- SP367 ; II, III- Gim

Zebrania semestralne

 

7 marca 2018r.
środa

1800  - klasy I, VII- SP367 ; II, III- Gim

od 1830 – dzień otwarty
indywidualne konsultacje
 z nauczycielami i specjalistami

VII- SP367 ; II, III- Gim

 

11 kwietnia 2018r.
środa

1800  - klasy I, VII- SP367
II- Gim

1900 – klasy III- Gim

 

1800 - klasy III- Gim

(sala gimnastyczna)

Zebranie rodziców  klas trzecich w sprawie egzaminu  i rekrutacji do szkół średnich

16 maja 2018r.
środa

1800  - klasy I, VII- SP367 ; II, III- Gim

od 1830 – dzień otwarty
indywidualne konsultacje
 z nauczycielami i specjalistami

VII- SP367 ; II, III- Gim

 

13 czerwca 2018r.
środa

1800  - klasy I, VII- SP367 ; II, III- Gim

Zebrania końcoworoczne