Stara strona

Samorząd Uczniowski 2016/2017

SAMORZĄD UCZNIOWSKI 2016/2017

OPIEKUNOWIE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO: p. Halina Sak i p. Magdalena Flanc

 

23 września 2016 roku w Gimmnazjum nr 124 w Warszawie odbyły się wybory

do Samorządu Uczniowskiego i Młodzieżowej Rady Dzielnicy

 

Radni Młodzieżowej Rady Dzielnicy:

Natalia Firlej kl. III E

Jakub Mikołajczuk kl. III A

Łukasz Kuć kl. II D

 

Członkowie Samorządu Uczniowskiego:

informacja wkrótce

 

 

 

CELE DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:

 

1.Reprezentowanie całej społeczności uczniowskiej szkoły.

2.Organizowanie działalności kulturalnej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi  potrzebami i możliwościami    organizacyjnymi.

3.Współdziałanie z innymi organami szkoły dla prawidłowego funkcjonowania całej społeczności  szkolnej.

4.Pobudzanie i organizowanie różnych form aktywności uczniów w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Dyrektorem Szkoły.

5.Wszechstronne działanie zobowiązujące uczniów do rzetelnej nauki, tworzenia przyjaznej  atmosfery w szkole, okazywanie szacunku dorosłym i kolegom.

6.Tworzenie warunków samorządności, partnerstwa i współodpowiedzialności za funkcjonowanie szkoły