Stara strona

Samorząd Uczniowski 2017/2018

SAMORZĄD UCZNIOWSKI 2017/2018

OPIEKUNOWIE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO: p. Halina Sak i p. Magdalena Flanc

 

22 września 2017 roku w naszej szkole odbedą się wybory

do Szkolnego Samorządu Uczniowskiego 

 

 

 

Członkowie Samorządu Uczniowskiego:

informacja wkrótce

 

 

 

CELE DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:

 

1.Reprezentowanie całej społeczności uczniowskiej szkoły.

2.Organizowanie działalności kulturalnej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi  potrzebami i możliwościami    organizacyjnymi.

3.Współdziałanie z innymi organami szkoły dla prawidłowego funkcjonowania całej społeczności  szkolnej.

4.Pobudzanie i organizowanie różnych form aktywności uczniów w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Dyrektorem Szkoły.

5.Wszechstronne działanie zobowiązujące uczniów do rzetelnej nauki, tworzenia przyjaznej  atmosfery w szkole, okazywanie szacunku dorosłym i kolegom.

6.Tworzenie warunków samorządności, partnerstwa i współodpowiedzialności za funkcjonowanie szkoły