Stara strona

Kalendarz roku szkolnego 2016/17

  1.  

Rozpoczęcie rocznych zajęć

dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2016 r.

  1.  

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2016 r.

  1.  

Ferie zimowe

13 - 24 lutego 2017 r.

  1.  

Wiosenna przerwa świąteczna

13 - 18 kwietnia 2017 r.

  1.  

Egzamin przeprowadzany w ostatnim

roku nauki w gimnazjum:

humanistyczny       - 19-04-2017 r.

mat-przyrodniczy   - 20-04-2017 r.  

z języka obcego     - 21-04-2017 r

godz. 900

  1.  

Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum - TERMIN DODATKOWY

humanistyczny      - 1-06-2017 r.

mat-przyrodniczy  - 2-06-2017 r.

z języka obcego     - 5-06-2017 r.

godz. 900

  1.  

Odbiór wyników egzaminu

 16.06.2017 r.

  1.  

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Gimnazjum nr 124 im. Polskich Noblistów
po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców, Samorząd Uczniowski i Radę Pedagogiczną

1)     31.10.2016 r. poniedziałek przed Wszystkimi Świętymi

2)     19.04. 2017 r. egzamin

3)     20.04. 2017 r. egzamin

4)     21.04. 2017 r. egzamin

5)     2.05. 2017 r. poniedziałek miedzy świętami majowymi

6)     4.05.2017 r. czwartek po świętach majowych

7)     5.05.2017 r. piątek po świętach majowych

8)     16.06.2017 r. piątek po Bożym Ciele

* 22.12.2016 r. po odpracowaniu 8.10.2016 r.

  1.  

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

23 czerwca 2017 r.