Stara strona

O nas

Zainteresowanych nauką w niewielkiej, bezpiecznej,
przyjaznej i pięknie położonej szkole
zapraszamy do Szkoły Podstawowej nr 367
im. Polskich Noblistów.

Naszymi największymi atutami niewątpliwie są:

Ø  Łączenie tradycji z nowoczesnością

Dysponujemy nowoczesnymi salami lekcyjnymi wyposażonymi
w tablice multimedialne, sprzęt audiowizualny,
zmodernizowaną pracownią komputerową,
pracownią języków obcych,
biblioteką z dostępem do komputerów, Internetu
i edukacyjnych programów multimedialnych.
Mamy nowoczesny blok sportowy z pełnym zapleczem
i wielofunkcyjnym boiskiem sportowym.
Każdy rodzic i uczeń posiada bezpłatny dostęp do dziennika elektronicznego.
Do tradycji naszej szkoły należy coroczny wybór
Nauczyciela z klasą, Ucznia z klasą,
Prymusa Szkoły, honorowanie najlepszych uczniów stypendiami,
organizowanie balu dla najmłodszych mieszkańców Choszczówki.

Ø  Mała liczba uczniów w klasach
oraz profesjonalna i życzliwa kadra nauczycieli

W naszej szkole żadna klasa nie przekracza 24 uczniów, co sprzyja możliwości indywidualnego podejścia do ucznia, twórczej i przyjaznej atmosferze na lekcjach.
Przy niewielkiej liczbie uczniów w szkole nikt nie jest anonimowy,
pedagog oraz psycholog reagują na bieżąco na wszelkie problemy.

Ø  Nauczanie na najwyższym poziomie.

Nasi uczniowie mają doskonałe warunki do nauki i wszechstronnego rozwoju.
Nauczamy trzech języków obcych: angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego.
Zainteresowani przedmiotami ścisłymi mogą podjąć naukę w klasie
z rozszerzonymi treściami programowymi z matematyki,
a zainteresowani humanistyką- w klasie z elementami edukacji teatralnej.
Uczniowie, którzy chcą sprawnie komunikować się w języku angielskim,
mogą ubiegać się o przyjęcie do klasy siódmej dwujęzycznej.
Nasza szkoła uzyskała certyfikat Szkoły z klasą.

Ø  Szeroko rozwinięta współpraca zagraniczna

Bierzemy udział w międzynarodowym programie Erasmus+ w ramach akcji:
Uczenie się przez całe życie. Nasi uczniowie biorą udział w projektach partnerskich i wymieniają się doświadczeniami z rówieśnikami z innych krajów m.in. Szwecji, Norwegii, Włoch, Hiszpanii, Francji, Słowacji, Grecji i innych.

Ø  Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych.

W naszej szkole aktywnie działają koła zainteresowań,
oferujemy również lekcje etyki,
możliwość uczestnictwa w wycieczkach edukacyjnych,
w popołudniach z ciekawym filmem,
akcjach charytatywnych i wolontariacie.
Uczniom mającym trudności w nauce proponujemy zajęcia wyrównawcze.
Najmłodsi uczniowie korzystają ze świetlicy szkolnej.

 

Wszyscy dbamy o wszechstronny rozwój każdego ucznia,
który u nas nigdy nie jest anonimowy
 
Staramy się być dla każdego szkołą przyjaźni i sukcesu
oraz 
tak samo rzetelnie przygotować dzieci
do dalszego kształcenia,
jak i rozwinąć indywidualne pasje, zdolności 
i zainteresowania.