Stara strona

Rekrutacja do klasy pierwszej 2020/2021

Szanowni Państwo Rodzice, 

informujemy, że do klas pierwszych rejestracja wniosków/zgłoszeń

w elektronicznym systemie rekrutacji  rozpoczyna się 

3 marca 2020r. o godz. 1300 i trwa do 19 marca do godz. 2000

 

Adres systemu rekrutacji: podstawowe.edukacja.warszawa.pl 

 

Przydatne informacje rekrutacyjne:

1.  Harmonogram rekrutacji do klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2020/2021

2. Kandydaci z odroczonym obowiązkiem szkolnym

3. Kryteria rekrutacji do klas I szkół podstawowych dla kandydatów spoza obwodu na rok szkolny 2020/2021

4. Zasady przyjęć do klasy I w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021