Stara strona
14 maj 2019

Karta Ucznia

Informacja na temat wydawania Karty Ucznia

dzieciom przyjętym do klasy I

znajduję się w zakładce dla Rodziców.

 

Prosimy, aby Rodzice złożyli wnioski elektronicznie do dnia 31.05.2019 r.