Stara strona
4 marzec 2019

rekrutacja i zapisy do szkoły 2019/2020

rekrutacja i zapisy do szkoły 2019/2020

 

      Szanowni Państwo Rodzice, 

pisemne zgłoszenie dziecka do klasy IV 

w roku szkolnym 2019/2020  

do Szkoły  Podstawowej nr 367 im. Polskich Noblistów 

proszę składać w sekretariacie szkoły

                do 22 marca 2019r. 

Druk zgłoszenia można pobrać ze strony 

internetowej szkoły lub uzyskać w sekretariacie.