Stara strona
12 luty 2019

Podsumowanie I Semestru w roku szkolnym 2018/2019

Dnia 24 stycznia odbyło się w naszej szkole PODSUMOWANIE semestru I.

Uczniowie otrzymali gratulacje za osiągnięcia w konkursach przedmiotowych Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz za osiągnięcia w konkursach międzyszkolnych i szkolnych.

Nagrody i wyrazy uznania otrzymali społecznicy ofiarujący pomoc innym uczniom, wolontariusze i uczniowie szczególnie angażujący się w działalność na rzecz szkoły.

Nagrodzono najaktywniejszych czytelników, podsumowano akcje Samorządu Uczniowskiego,

nagrodzono uczniów ze 100% FREKWENCJĄ w I semestrze

oraz wręczono 27 listów gratulacyjnych Stypendystom naszej szkoły.

Średnia szkoły:  4,38

Wszystkim uczniom serdecznie GRATULUJEMY!