"Przytulna szkoła przy ulicy Przytulnej, szkoła przyjaźni i sukcesu"  
 

STRONA GŁÓWNA    AKTUALNOŚCI    E-DZIENNIK      RODZICE    REKRUTACJA     KONTAKT

              SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU           

STRONA GŁÓWNA

Aktualności

NASZA SZKOŁA

Historia szkoły
Lokalizacja
Szkoła z klasą
Przyjaciele

UCZNIOWIE

Samorząd uczniowski
Nasi uczniowie
Prymusi i stypendyści
Uczniowie z klasą

PRACOWNICY SZKOŁY

Dyrekcja
Sekretariat
Nauczyciel z klasą
Pracownicy obsługi

RODZICE

Prezydium Rady
Numer konta

PRAWO SZKOLNE

WSO

Program wychowawczy

Program profilaktyczny

GAZETKA "Przytulisko"

Wydania gazetki

Współpraca międzynarodowa

Comenius 2006 - 2009
Socates 2003 - 2006

PRACA SZKOŁY

Zajęcia pozalekcyjne
Szkolne konkursy
Wolontariat
Plan lekcji
Kalendarz
Zajęcia sportowe
Pedagog - Psycholog
Biblioteka
Pomoc medyczna
JUDO

WYDARZENIA

2011 - 2012
2010 - 2011

2009 - 2010

2008 - 2009

2007 - 2008
 
                  

Cóż takiego skłania wolontariusza do poświęcenia swego życia dla innych? Przede wszystkim naturalny odruch serca, który przynagla każdego człowieka do pomocy drugiemu - swemu bliźniemu. Jest to bez mała «prawo istnienia». Wolontariusz, gdy bezinteresownie może dać innym coś z siebie, doświadcza radości, która przewyższa to, czego dokonał”                                                                                                   Jan Paweł II

 

SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU     

    Opiekun koła - siostra Anna Markowicz
   SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU
     SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU w Gimnazjum nr 124 im. Polskich   Noblistów przy ul. Przytulnej 3 ma na celu upowszechnianie roli wolontariatu    wśród młodzieży w gimnazjum.   Przygotowuje młodych ludzi do bezinteresownego działania na rzecz drugiego człowieka:   dostrzegania jego problemów i otwierania się na jego potrzeby, kształci umiejętność dzielenia się swoim czasem i niesienia pomocy materialnej, rozbudza uczucia wyższe.
  DZIAŁALNOŚĆ KOŁA w roku szkolnym 2011-2012
W Gimnazjum nr 124 im. Polskich Noblistów działa Szkolne Koło Wolontariatu. 
Plan pracy na rok szk. 2011/2012 przewiduje różne działania na rzecz szkoły i środowiska lokalnego. Współpracujemy z różnymi ośrodkami i fundacjami, które staramy się wspierać w miarę naszych możliwości. 
  AKCJA  "POLA NADZIEI"

We wrześniu w ramach akcji „Pola Nadziei” zasadziliśmy żonkile, które są znakiem solidarności z ludźmi nieuleczalnie chorymi. Na rzecz hospicjum uczniowie zebrali 183 zł.

         zobacz więcej..>>>.

  FUNDACJA  "POMÓŻ I TY"
Współpracując z fundacją „Pomóż i Ty”, na terenie szkoły wolontariusze rozprowadzają pomoce edukacyjne – cegiełki, a dochód z tej akcji zostanie przeznaczony na zakup protezy dla Wiktora, który urodził się z krótszą nogą.
  FUNDACJA  "DZIECI NICZYJE"
Od 17 – 21 października dla fundacji „Dzieci niczyje” na terenie szkoły przeprowadzamy zbiórkę ubrań, książek i pomocy szkolnych. Uczniowie bardzo chętnie włączyli się w tą akcję i pomagali przy segregacji przyniesionych rzeczy
KIERMASZ ŚWIATECZNY

STRONA GŁÓWNA    AKTUALNOŚCI    E-DZIENNIK      RODZICE    REKRUTACJA     KONTAKT