"Przytulna szkoła przy ulicy Przytulnej, szkoła przyjaźni i sukcesu"

STRONA GŁÓWNA    AKTUALNOŚCI    E-DZIENNIK      RODZICE    REKRUTACJA     KONTAKT

STRONA GŁÓWNA

Aktualności

NASZA SZKOŁA

Historia szkoły
Lokalizacja
Szkoła z klasą
Przyjaciele

UCZNIOWIE

Samorząd uczniowski
Nasi uczniowie
Prymusi i stypendyści
Uczniowie z klasą

PRACOWNICY SZKOŁY

Dyrekcja
Sekretariat
Nauczyciel z klasą
Pracownicy obsługi

RODZICE

Prezydium Rady
Numer konta

PRAWO SZKOLNE

WSO

Program wychowawczy

Program profilaktyczny

GAZETKA "Przytulisko"

Wydania gazetki

Współpraca międzynarodowa

Comenius 2006 - 2009
Socrates 2003 - 2006

PRACA SZKOŁY

Zajęcia pozalekcyjne
Szkolne konkursy
Wolontariat
Plan lekcji
Kalendarz
Zajęcia sportowe
Pedagog - Psycholog
Biblioteka
Pomoc medyczna
JUDO

WYDARZENIA

2011 - 2012

2010 - 2011
2009 - 2010
2008 - 2009
2007 - 2008
 

 S A M O R Z Ą D   U C Z N I O W S K I

 OPIEKUN SAMORZĄDU SZKOLNEGO : p. Agnieszka Gardeła

          SAMORZĄD UCZNIOWSKI 2012/2013
 • przewodniczący - ADRIANNA CHOCHOLSKA IIID

 • z-cy  -: Aleksander Stachnik oraz Gabriela Grabowska IIIC

 • sekretarz - Joannę Borkowską IIID

 • skarbnik - Agata Jurga IIIB,

CELE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:

Samorząd Uczniowski jest wewnątrzszkolnym organem, którego celem jest:

 1. Reprezentowanie całej społeczności uczniowskiej szkoły.
 2. Organizowanie działalności kulturalnej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi.
 3. Współdziałanie z innymi organami szkoły dla prawidłowego
  funkcjonowania całej społeczności szkolnej.
 4. Pobudzanie i organizowanie różnych form aktywności uczniów w
  porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Dyrektorem Szkoły.
 5. Wszechstronne działanie zobowiązujące uczniów do rzetelnej nauki,
  tworzenia przyjaznej atmosfery w szkole, okazywanie szacunku dorosłym i
  kolegom.
 6. Tworzenie warunków samorządności, partnerstwa i współodpowiedzialności za funkcjonowanie szkoły.
GAZETKI KLASOWE 2012/2013

  MOJA KLASA – MOI PRZYJACIELE   (18 IX)

  WYCHOWAWCA NASZYM PRZYKŁADEM   (8 X)

  HALLOWEEN – NOC STRACHU I ZABAWY  (30 X)

  HISTORIA – NAUCZYCIELKĄ ŻYCIA?  (14 XI)

  CORAZ BLIŻEJ ŚWIĘTA…  (10 XII)

  NOWY ROK W KARNAWAŁOWYM NASTROJU  (4 I)

  SPORTY ZIMOWE   (12 II)

  WIELKANOC W POLSCE I NA ŚWIECIE   (15 III) 

  WARTO CZYTAĆ! KSIĄŻKI, KTÓRE TRZEBA ZNAĆ  (8 IV)

  POLSKIE ŚWIĘTA NARODOWE   (26 IV)

  PRAWA DZIECKA   (24 V)

  WAKACJE – CZAS SZCZĘŚCIA!  (20 VI)

 

GAZETKI KLASOWE 2012/2013 (OBOK SALI 12)

IA - NAJCIEKAWSZE MIEJSCA W POLSCE  (17 IX)

ID - KOLORY I NASZE SAMOPOCZUCIE  (15 X)

IC - 11 LISTOPADA - ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI   (9 XI)

IB - RELIGIE ŚWIATA. I – JUDAIZM   (3 XII)

IIA - ROK 2013 - ROKIEM POWSTANIA STYCZNIOWEGO  (4 I)

IIB - W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH   (22 I)

IIC - SUBKULTURY MŁODZIEŻOWE   (15 II)

IID - RELIGIE ŚWIATA. II – ISLAM  (4 III)

IIIA - RELIGIE ŚWIATA. III – BUDDYZM   (25 III)

IIID - KONSTYTUCJA 3 MAJA – 1 W EUROPIE?  (22 IV)

IIIB - PATRIOTYZM GIMNAZJALISTY XXI WIEKU  (17 V)

IIIC - NAJPIĘKNIEJSZE MIEJSCA ŚWIATA  (10 VI)

 

STRONA GŁÓWNA    AKTUALNOŚCI    E-DZIENNIK      RODZICE    REKRUTACJA     KONTAKT