"Przytulna szkoła przy ulicy Przytulnej, szkoła przyjaźni i sukcesu"
Przytulne Gimnazjum nr 124 Szkoła z klasą Socrates Comenius

STRONA GŁÓWNA

Aktualności

NASZA SZKOŁA

Historia szkoły
Lokalizacja
Szkoła z klasą
Przyjaciele

UCZNIOWIE

Samorząd uczniowski
Nasi uczniowie
Prymusi i stypendyści
Uczniowie z klasą

PRACOWNICY SZKOŁY

Dyrekcja
Sekretariat
Nauczyciel z klasą
Pracownicy obsługi

RODZICE

Prezydium Rady
Numer konta

PRAWO SZKOLNE

WSO

Program wychowawczy

Program profilaktyczny

GAZETKA "Przytulisko"

Wydania gazetki

Współpraca międzynarodowa

Comenius 2006 - 2009
Socates 2003 - 2006

PRACA SZKOŁY

Zajęcia pozalekcyjne
Szkolne konkursy
Konsultacje
Plan lekcji
Kalendarz
Zajęcia sportowe
Pedagog - Psycholog
Biblioteka
Pomoc medyczna
JUDO

WYDARZENIA

2008 - 2009

2007 - 2008
2006 - 2007
2005 - 2006
Przyjaciele naszej szkoły

Od roku szkolnego 2001/2002 tradycją naszej szkoły stało się wybieranie "Przyjaciół szkoły". Tytuł ten przyznawany jest osobom, którym w szczególny sposób bliskie jest dobro naszej szkoły i które zawsze wspomagają nas w naszych działaniach. Za to wszystko jesteśmy im bardzo wdzięczni i liczymy na dalszą pomoc.

Jak dotąd tytułem tym wyróżniliśmy następujące osoby:

2009
 • Stowarzyszenie Nasza Choszczówka
 • Marek Goliszewski

2005:
 • Ryszard Raczyński
 • Elli Chadzijoannidis
2003:
 • Ewa Kiczko
 • Jolanta Majlert
 • Elżbieta Świerczewska
2004:
 • Maria Stasiak
 • Bożena Walentek
 • Jan Walentek
 • Iwona Michalak
 • Urszula Jarosz
2002:
 • Arkadiusz Przybylski
 • Alicja Porębska
 • Tadeusz Staśkiewicz
 • Grażyna Rutkowska
 • Małgorzata Kupiec
 • Zofia Jóźwiak
 • Hanna Tarkowska
 • Dorota Kotkiewicz
 • Marek Kotkiewicz
 • Ewa Gudima-Witecka
 • Ewa Dubiel
 • Barbara Parciak
 • Adam Lisiecki
 • Jerzy Smoczyński
 • Grzegorz Kubiak
 • Jacek Kazanowski