"Przytulna szkoła przy ulicy Przytulnej, szkoła przyjaźni i sukcesu"

STRONA GŁÓWNA

Aktualności

NASZA SZKOŁA

Historia szkoły
Lokalizacja
Szkoła z klasą
Przyjaciele

UCZNIOWIE

Samorząd uczniowski
Nasi uczniowie
Prymusi i stypendyści
Uczniowie z klasą

PRACOWNICY SZKOŁY

Dyrekcja
Sekretariat
Nauczyciel z klasą
Pracownicy obsługi

RODZICE

Prezydium Rady
Numer konta

PRAWO SZKOLNE

WSO

Program wychowawczy

Program profilaktyczny

GAZETKA "Przytulisko"

Wydania gazetki

Współpraca międzynarodowa

Comenius 2006 - 2009
Socates 2003 - 2006

PRACA SZKOŁY

Zajęcia pozalekcyjne
Szkolne konkursy
Wolontariat
Plan lekcji
Kalendarz
Zajęcia sportowe
Pedagog- Psycholog
Biblioteka
Pomoc medyczna
JUDO
E-learning

WYDARZENIA

2011 - 2012
2010 - 2011

2009 - 2010

2008 - 2009

2007 - 2008
STRONA GŁÓWNA    AKTUALNOŚCI    E-DZIENNIK      RODZICE    REKRUTACJA     KONTAKT

 

                   Od roku szkolnego 2001/2002 tradycją naszej  szkoły stało się wybieranie  "Prymusa szkoły". Wyboru dokonuje Rada Pedagogiczna pod koniec roku szkolnego a prymusem zostaje trzecioklasista, który przez trzy lata wykazał się: bardzo dobrymi wynikami w nauce, wzorowym zachowaniem, wysoką kulturą osobistą, zaangażowaniem w życie szkoły, pracą na rzecz innych

Prymus szkoły        
Prymus - czerwiec 2012 r.
 • Oskar Kwitek
Prymus - czerwiec 2011 r.
 • Weronika Jarzyńska 
Prymus - czerwiec 2010 r.
 • Michał Niewiadomski 
 Prymus - czerwiec 2009 r.
 • Julia Bernard
  Prymus - czerwiec 2008 r.   
 • Joanna Kozicka
Prymus - czerwiec 2007r.
 • Stanisław Gulkowski
 Prymus - czerwiec 2006 r.  
 • Elżbieta Kurowska 
Prymus - czerwiec 2004 r.
 •  Maria Walentek.
Prymus - czerwiec 2005 r.
 • Piotr Gaweł.
Prymus - czerwiec 2003 r.
 • Olga Suchecka.
Prymus - czerwiec 2002 r.
 • Małgorzata Kalińska.

Szkoła z klasą

                           STRONA GŁÓWNA    AKTUALNOŚCI    E-DZIENNIK      RODZICE    REKRUTACJA     KONTAKT