"Przytulna szkoła przy ulicy Przytulnej, szkoła przyjaźni i sukcesu"

 
STRONA GŁÓWNA    AKTUALNOŚCI    E-DZIENNIK      RODZICE    REKRUTACJA     KONTAKT

STRONA GŁÓWNA

Aktualności

NASZA SZKOŁA

Historia szkoły
Lokalizacja
Szkoła z klasą
Przyjaciele

UCZNIOWIE

Samorząd uczniowski
Nasi uczniowie
Prymusi i stypendyści
Uczniowie z klasą

PRACOWNICY SZKOŁY

Dyrekcja
Sekretariat
Nauczyciel z klasą
Pracownicy obsługi

RODZICE

Prezydium Rady
Numer konta

PRAWO SZKOLNE

WSO

Program wychowawczy

Program profilaktyczny

GAZETKA "Przytulisko"

Wydania gazetki

Współpraca międzynarodowa

Comenius 2006 - 2009
Socates 2003 - 2006

PRACA SZKOŁY

Zajęcia pozalekcyjne
Szkolne konkursy
Wolontariat
Plan lekcji
Kalendarz
Zajęcia sportowe
Pedagog- Psycholog
Biblioteka
Pomoc medyczna
JUDO
E-learning

WYDARZENIA

2011 - 2012
2010 - 2011

2009 - 2010

2008 - 2009

2007 - 2008
NASZA SZKOŁA
Ogólna charakterystyka

          Nasze gimnazjum powstało we wrześniu 1999 roku w miejscu zlikwidowanej Szkoły Podstawowej nr 156. Piękne położenie placówki na terenie zielonej Choszczówki nadaje jej niepowtarzalny charakter. Szczególny klimat stwarza budynek szkolny oddany do użytku w 1958 roku. Od września 2004 roku Gimnazjum nr 4 nosi nazwę Gimnazjum nr 124 im. Polskich Noblistów.

W czerwcu 2005 roku odbyła się uroczystość przekazania sztandaru naszej szkole i nadania jej imienia "Polskich Noblistów". Hasło, które widnieje na sztandarze, stało się naszym mottem: "Nobliści są wśród nas". Mamy nadzieję, że uczniowie będą naśladować wielkich Polaków w ich wytrwałości w dążeniu do celu, pracowitości i niezłomności charakteru. W związku z uroczystością nadania imienia szkole, niektóre sale lekcyjne nazwano imionami Polskich Noblistów.

Generalny remont budynku przeprowadzony w roku 2002 spowodował, iż jesteśmy bardzo nowoczesną placówką. Dysponujemy nowo wybudowanym blokiem sportowym (otwarcie odbyło się w październiku 2002) składającym się z dwóch sal gimnastycznych i pełnym zapleczem. Uczniowie mają do dyspozycji jedenaście sal lekcyjnych, w tym pracownię internetową, geograficzną, humanistyczną, biologiczną, językową, chemiczną, których wyposażenie spełnia oczekiwania uczniów i nauczycieli. Posiadamy także bibliotekę, w której są cztery stanowiska multimedialne, czytelnię, gabinet lekarski i stołówkę.
 
Gimnazjum jest niewielką placówką. Uczy się w niej 250 uczniów w 12 oddziałach, dzięki temu znamy się wszyscy bardzo dobrze. Uczniowie nie są anonimowi, a nauczyciele mogą od razu reagować na ich potrzeby i problemy. Szczególną wagę przywiązujemy do bezpieczeństwa na terenie szkoły i w jej sąsiedztwie. Rada Pedagogiczna liczy 23 nauczycieli, z których większość to nauczyciele mianowani ubiegający się o stopień nauczyciela dyplomowanego. Wszyscy nauczyciele podnoszą swoje kwalifikacje w różnych formach doskonalenia zawodowego.

Zapewniamy uczniom doskonałe warunki do nauki i rozwijania zainteresowań, ponieważ klasy są małe - najliczniejsza liczy 24 osoby. Przy doborze uczniów do poszczególnych klas kierujemy się przede wszystkim ich zainteresowaniami i umiejętnościami. Stwarzamy możliwość do wszechstronnego rozwoju młodzieży. Duży nacisk kładziemy na sport i nauczanie języków obcych. W naszej szkole istnieją klasy, w których uczniowie uczą się jednocześnie języka angielskiego i niemieckiego. Stale podnosimy wyniki egzaminu gimnazjalnego, który obecnie jest na średnim warszawskim poziomie.

Program Socrates - Comenius
Gimnazjum nr 124 od września 2002 roku bierze udział w realizacji międzynarodowego programu Socrates-Comenius, którego celem jest integracja z innymi krajami europejskimi, poznawanie tradycji, kultury państw naszego kontynentu, pogłębianie znajomości języków obcych, omawianie wspólnych problemów, rozwijanie zainteresowań uczniów, promowanie europejskiego wymiaru kształcenia, kreowania europejskiej tożsamości i poczucia jedności wśród mieszkańców zjednoczonej Europy. Naszymi partnerami są szkoły z Hiszpanii, Włoch, Czech, Szwecji i Austrii. Główne hasło programu to "Przełamywanie barier", a jego realizacja przewidziana jest na trzy lata. W 2003 roku nasi uczniowie i nauczyciele uczestniczyli w zjazdach w Hiszpanii i Szwecji. Tematem tych spotkań były "Migracje". W listopadzie 2004 roku w Wiedniu omawiano zagadnienie dyskryminacji płci, w którym także uczestniczyliśmy. W kwietniu 2005 roku liczna reprezentacja naszego gimnazjum wyjechała do Włoch do miejscowości Latina. W tym roku szkolnym, w październiku przedstawiciele państw biorących udział w programie przyjechali do Polski. Nasze gimnazjum przywitało uczniów z Austrii, Włoch i Czech. Tematem tegorocznego spotkania była niepełnosprawność. Dzięki programowi nauczyciele mają okazję przyjrzeć się organizacji szkolnictwa w innych państwach i to, co najciekawsze wykorzystać w swojej pracy. W przyszłym roku szkolnym będziemy przystępować do kolejnego etapu programu Socrates-Comenius.

Program Szkoła z klasą
W 2002 roku nasze gimnazjum brało również udział w ogólnopolskiej akcji "Szkoła z klasą" pod patronatem Pana Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskigo, Gazety Wyborczej oraz Centrum Edukacji Obywatelskiej. Dzięki pracy uczniów i nauczycieli otrzymaliśmy zaszczytny tytuł "Szkoły z klasą", czyli szkoły, która pomaga innym, ocenia sprawiedliwie, jest przyjazna zmianom, jakie zachodzą we współczesnym życiu Europy oraz otwarta na to, co dzieje się na świecie, rozwija społecznie, uczy wrażliwości, pomaga uwierzyć w siebie, przygotowuje do przyszłości.

Koła zainteresowań
W celu zapewnienia młodzieży jak najlepszych warunków do osiągnięcia sukcesu staramy się diagnozować i rozwijać ich zainteresowania, tak, aby każdy z naszych uczniów mógł pokazać się z jak najlepszej strony, mógł aktywnie działać na forum społeczności szkolnej i rozwijać swoje pasje. W naszej szkole aktywnie działają następujące koła zainteresowań: koło matematyczne, informatyczne, koło ekologiczne, plastyczne, koło europejskie. Dla trzecioklasistów organizujemy fakultety przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego ze wszystkich przedmiotów. Na warsztatach dziennikarskich, które istnieją od listopada 2001 roku, uczniowie realizują swoje zainteresowania i umiejętności wydając gazetkę szkolną "Przytulisko". Właśnie dzięki takim utalentowanym literacko uczniom powstała książka pod tytułem "Motolotnia Ikara", na którą składają się opowiadania czternastu wychowanków Gimnazjum nr 124. A nasza szkoła zmierzyła się z nowym zadaniem i została wydawcą tegoż zbioru.

Sport
Prowadzimy także zajęcia sportowe, tzn. judo, siatkówka, koszykówka., piłka ręczna, koło taneczne. Od kilku lat na terenie szkoły działa szkolny klub sportowy "Judo"pod patronatem klubu AZS-AWF Warszawa. Dwa razy w roku organizowane są obozy sportowe na Mazurach, nad morzem i w górach. Najlepsi zawodnicy biorą udział w zawodach rangi ogólnopolskiej i wyjeżdżają na obozy międzynarodowe. Dużym osiągnięciem, biorąc pod uwagę niewielką liczbę uczniów, było zajęcie pierwszego miejsca w Mistrzostwach Dzielnicy Białołęka w Unihokeju Dziewcząt. W Drugich Szachowych Mistrzostwach Dzielnicy Białołęka zajęliśmy także pierwsze miejsce. W Międzyszkolnych Zawodach w Piłkę Nożną dziewczęta zdobyły drugie miejsce a chłopcy trzecie.

Osiągnięcia w konkursach
W kwietniu ubiegłego roku nasi uczniowie zdobyli dwa pierwsze miejsca w Ogólnowarszawskim Konkursie Wiedzy o Polskich Noblistach. Mamy również osiągnięcia w konkursach recytatorskich. Wszystko to dzięki temu, że uczniowie chętnie biorą udział w konkursach organizowanych przez Kuratorium Oświaty, Białołęcki Ośrodek Kultury a także przez naszą szkołę. W najbliższym czasie będziemy się przygotowywać do konkursu chemiczno-fizycznego, z języka angielskiego, z wiedzy o Unii Europejskiej, ortograficznego i kilku plastycznych. Konkursy te mają na celu realizowanie zainteresowań uczniów i stwarzanie im możliwości wykazania się swoimi umiejętnościami i zdolnościami oraz zaprezentowania ich szerszej publiczności.

Program profilaktyki
Poza zajęciami sportowymi i edukacyjnymi proponujemy uczniom również zajęcia psychoedukacyjne - treningi radzenia sobie ze stresem. Wszystkie klasy biorą udział w warsztatach integracyjnych i zajęciach poświęconych realizacji programu edukacyjnego dla młodzieży gimnazjalnej " Myślę nie - mówię nie", na których omawiane są następujące zagadnienia: asertywność, emocje i radzenie sobie ze stresem oraz wpływ społeczny. Systematycznie prowadzimy działania profilaktyczne mające na celu przeciwdziałanie agresji, przemocy, zapewnienie bezpiecznych warunków pobytu w szkole oraz walkę z uzależnieniami.

W kreowaniu absolwenta pomaga nam wizja szkoły: w szkole kształtujemy przyjaźń i partnerstwo, wzajemny szacunek i pomoc, twórcze działanie (zauważamy nawet najmniejszy sukces), pozytywne myślenie, poszanowanie wartości moralnych, zaangażowanie w naukę, rozwijanie własnych zdolności i to jak żyć z innymi i dla innych.

Nauczanie włączające
Gimnazjum nr 124 jest jedną z nielicznych szkół w Warszawie, która prowadzi nauczanie włączające. Są nim objęci uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach ogólnodostępnych w środowisku lokalnym. Naszym celem jest, aby uczniowie objęci nauczaniem włączającym mieli zapewnione wsparcie i modyfikacje w edukacji ogólnej, jak również zdobywali właściwe treści programowe. Uczniowie czują się akceptowani przez innych, mają poczucie wartości i przynależności do grupy.

Samorząd Szkolny
Na terenie szkoły aktywnie działa samorząd uczniowski, który ma wielki wpływ na to, co się dzieje w szkole. Uczniowie wykazują się ogromną pomysłowością w rozwijaniu swoich zainteresowań. Organizują dyskoteki, które cieszą się dużą popularnością nawet wśród absolwentów. Uczniowie stworzyli także filmową kronikę z życia szkoły i zarejestrowali zarówno ważne wydarzenia, jak i codzienną pracę. Każdego dnia losowany jest "szczęśliwy numerek", który zwalnia z odpowiedzi i prac domowych.

Działania na rzecz społeczności lokalnej
W czasie Świąt Bożego Narodzenia uczniowie naszego gimnazjum odwiedzali mieszkańców Domu Opieki Społecznej "Samarytanin", dla których przygotowywali przedstawienia teatralne. Zbierali również fundusze na paczki dla najuboższych mieszkańców. Żywo angażują się w przedsięwzięcia organizowane na terenie Dzielnicy Białołęka i przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. W tym roku nasi wolontariusze pobili kolejny rekord, gdyż zebrali ponad 10 tys. złotych!

Nasi uczniowie włączali się także do akcji związanej z Ogólnoświatowym Dniem Sadzenia "Zielonych Pól Nadziei" brali także udział w "Sprzątaniu świata". Chętnie uczestniczą w przedsięwzięciach charytatywnych i podejmują działania na rzecz społeczności lokalnej. Co roku organizują bal dla najmłodszych mieszkańców Choszczówki a także coroczne koncerty rockowe, które cieszą się dużym zainteresowaniem okolicznych mieszkańców, szczególnie młodzieży.

Tradycje szkoły
W Gimnazjum nr 124 od kilku lat kontynuujemy szkolne zwyczaje między innymi: wybory "Nauczyciela z klasą", "Ucznia z klasą" i "Uczennicy z klasą". Są to osoby cieszące się największym szacunkiem i zaufaniem wśród uczniów i nauczycieli. Trzecioklasistom, którzy wyróżnili się aktywną pracą na rzecz szkoły oraz osiągnęli bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie nadajemy tytuł "Prymusa szkoły". Uczniowie otrzymują na zakończenie roku szkolnego wartościową nagrodę rzeczową. Przyznajemy także comiesięczne stypendia naukowe dla najlepszych uczniów. Co roku wyróżniamy ludzi "dobrego serca", którzy bezinteresownie pomagają naszej placówce, za co przyznajemy im tytuł "Przyjaciela szkoły".

Goście
Tradycją naszej szkoły są aukcje prac plastycznych uczniów prowadzone przez znanych aktorów, z których dochód przeznaczany jest na działalność samorządu szkolnego. Naszymi gośćmi byli wielcy Polacy, wśród nich Krzysztof Zanussi, Andrzej Wajda, Jerzy Kulej oraz arcybiskup Leszek Sławoj Głódź. Pamiątką po tych wizytach są wpisy do Księgi Pamiątkowej. Dzięki tym odwiedzinom czujemy się wyróżnieni i zaszczyceni. W tym roku również przewidujemy obecność znanego szerokiej publiczności gościa.


Nasza szkoła jest nowoczesna, przyjazna i bezpieczna. Wykwalifikowane i twórcze Grono Pedagogiczne korzysta z dobrych podręczników i programów, w których realizacji dominują aktywne metody nauczania i indywidualne podejście do ucznia. Wspieramy wszechstronny rozwój młodzieży poprzez nauczanie, wychowanie, opiekę, wyrównywanie szans a także rozwój zainteresowań i uzdolnień na zajęciach pozalekcyjnych.

Wszyscy nauczyciele stale współpracują nad doborem skutecznych metod pracy i rozwiązywania bieżących problemów, opracowują działania wspierające, dostosowują program do potrzeb i możliwości dziecka oraz współpracują z rodzicami.

Gimnazjum nr 124 im. Polskich Noblistów to szkoła nowoczesna poparta tradycjami. Jest otwarta na nowych uczniów, których oczekuje już we wrześniu.

STRONA GŁÓWNA    AKTUALNOŚCI    E-DZIENNIK      RODZICE    REKRUTACJA     KONTAKT