"Przytulna szkoła przy ulicy Przytulnej, szkoła przyjaźni i sukcesu"

 
STRONA GŁÓWNA    AKTUALNOŚCI    E-DZIENNIK      RODZICE    REKRUTACJA     KONTAKT

STRONA GŁÓWNA

Aktualności

NASZA SZKOŁA

Historia szkoły
Lokalizacja
Szkoła z klasą
Przyjaciele

UCZNIOWIE

Samorząd uczniowski
Nasi uczniowie
Prymusi i stypendyści
Uczniowie z klasą

PRACOWNICY SZKOŁY

Dyrekcja
Sekretariat
Nauczyciel z klasą
Pracownicy obsługi

RODZICE

Prezydium Rady
Numer konta

PRAWO SZKOLNE

WSO

Program wychowawczy

Program profilaktyczny

GAZETKA "Przytulisko"

Wydania gazetki

Współpraca międzynarodowa

Comenius 2006 - 2009
Socrates 2003 - 2006

PRACA SZKOŁY

Zajęcia pozalekcyjne
Szkolne konkursy
Konsultacje
Plan lekcji
Kalendarz
Zajęcia sportowe
Pedagog - Psycholog
Biblioteka
Pomoc medyczna
JUDO

WYDARZENIA

2011 - 2012

2010 - 2011
2009 - 2010
2008 - 2009
2007 - 2008
2006 - 2007
2005 - 2006

 

HISTORIA SZKOŁY

Na terenach obecnej Białołęki, podobnie jak w całej Polsce  
po zakończeniu działań wojennych zaczęło odradzać się nowe życie.

Tworzyło się ono w aspekcie materialnym, naukowym i duchowym. Choszczówka była wówczas podwarszawską wioską i nie posiadała własnej szkoły. Miejscowe dzieci uczęszczały do najbliżej położonych szkół : w Białołęce i w Płudach. Trudne warunki dojazdowe, zimno, niebezpieczeństwo i tragiczne wypadki w drodze do szkoły, skłaniały do myśli o wybudowaniu szkoły w Choszczówce.

W 1953 roku delegacja rodziców z Panią Haliną Shreier i Panią Aliną Bednarczyk, udała się do MEN aby uzyskać pozwolenie na budowę szkoły podstawowej. Zgodę na rozpoczęcie budowy uzyskano tylko dzięki temu, że przedstawiono projekt budowy eksperymentalnej z gleboplastu ( glina+cement) wg Pana Wolskiego. Główną inicjatorką budowy szkoły była Pani Romana Grzybowska - późniejsza kierowniczka Szkoły Podstawowej Nr 156.

Rozpoczęcie budowy nastąpiło w 1955 roku.

Projekt od początku zakładał, że w szkole będzie niewielka sala gimnastyczna. Zajęcia wychowania fizycznego miały odbywać się z wykorzystaniem ogromnego terenu okalającego szkołę.

Wydarzenia w roku szkolnym 1954/55 ( ostra zima, zamknięcie szkoły w Białołęce ) spowodowały rozpoczęcie nauki przez dzieci z Choszczówki w prywatnym domu przy ul. Zagrodeckiej 1. Na początku były to dwie klasy prowadzone przez Panią Helenę Krajewską i Panią Zofię Szopę - mieszkanki Choszczówki. Nadzór nad pracą w szkole miała Pani R. Grzybowska.

We wrześniu 1958 roku dzięki staraniom lokalnej społeczności dokonano otwarcia Szkoły Podstawowej Nr 156. Dzieci rozpoczęły naukę na siedmiu poziomach.

Od początku istnienia szkoła ukierunkowana była na profil przyrodniczy. Nawiązała współpracę z Warszawskim Ogrodem Botanicznym. Drugim aspektem pracy szkoły była idea wychowania przez pracę, której inicjatorką była Pani R. Grzybowska.

Profil szkoły oraz nabywanie praktycznych umiejętności uczniów, przyczyniły się do powstania pięknego powszechnie znanego ogrodu przyrodniczego na terenach przyszkolnych.

Idee krzewione i realizowane przez Panią R. Grzybowską podjęła od września 1968 roku następna kierowniczka szkoły Pani Jadwiga Rogoś. Szkoła zdobywała wówczas pierwsze miejsca w konkursach przyrodniczych na różnych szczeblach. 

W 1977 roku w szkole uroczyście obchodzono 50-lecie powstania Ligi Ochrony Przyrody i Młodzieżowego Czynu LOP. Hasłem tych uroczystości było:
"Młodzież przyrodzie ojczystej".

W szkole oprócz LOP działał równie prężnie chór pod opieką Pani Haliny Sarosiak. Rokrocznie chór uczestniczył w dzielnicowym przeglądzie piosenek, zdobywając znaczące nagrody i zaszczytne miejsca.

Od września 1985 roku dyrektorem szkoły została Pani Rokicka, która w dalszym ciągu kontynuowała idee przyrodnicze swych poprzedniczek.

Kolejna zmiana na stanowisku dyrektora nastąpiła we wrześniu 1998 roku dyrektorem została Pani Ewa Grelik.

Był to czas reformy edukacji, Szkoła Podstawowa Nr 156 powoli wygasła a budynek szkolny oddano na potrzeby nowo utworzonego Gimnazjum Gminy Warszawa Białołęka Nr 4.

Od września 2001 roku stanowisko dyrektora objęła Pani Bogumiła Borowska, która przyczyniła się do kapitalnego remontu budynku szkolnego i budowy sali gimnastycznej.


Od początku istnienia w szkole prężnie działała Liga Ochrony Przyrody zdobywając pierwsze miejsca w różnych konkursach przyrodniczych.

W 1974 roku Koło LOP zdobyło I miejsce na najlepiej pracujące Koło w dzielnicy.

W 1975 roku I miejsce w Konkursie pod hasłem
"Działalność Koła LOP w miesiące październiku 1975 roku".

W 1976 roku I miejsce i proporczyk w Konkursie stołecznym na najlepiej pracujące Koło LOP.

W pracach konkursowych miały udział wszystkie zespoły przedmiotowe:

 • na lekcjach wychowawczych omawiano zagadnienia ochrony przyrody,
 • na wychowaniu muzycznym przygotowywano pieśni o tematyce przyrodniczej,
 • na lekcjach języka polskiego przygotowywano inscenizacje, recytacje i wiersze okolicznościowe,
 • na wychowaniu plastycznym w tematyce lekcji podkreślano ochronę przyrody ( plakaty, rysunki ),
 • na zajęciach praktyczno - technicznych robiono z uczniami budki lęgowe i karmniki dla ptaków,
 • na geografii opracowywano album "Piękno krajobrazu ojczystego",
 • na matematyce obliczano wyniki prac społecznie użytecznych w miesiącu październiku;
 • Szkolne Koło LOP przygotowywało dekoracje o tematyce przyrodniczej.

Hasła, którymi kierowało się koło LOP to przede wszystkim:

 • "Las to twoje zdrowie, piękno i bogactwo kraju".
 • "Ochrona przyrody - ochroną człowieka".
 • "Jakimkolwiek szlakiem losy Cię powiodą - pamiętaj zawsze żyć zgodnie z przyrodą ".
 • "Kochaj i chroń przyrodę - zachowasz uśmiech i radość życia".

Kierownicy i dyrektorzy szkoły:

 • p. Romana Grzybowska w latach 1958 - 1968.
 • p. Jadwiga Rogoś w latach 1968 - 1985.
 • p. Joanna Rokicka w latach 1985 - 1998.
 • p. Ewa Grelik w latach 1998 - 2001.
 • p. Bogumiła Borowska w latach 2001 - 2006.
 • p. Elżbieta Gęsina -2006 r.
 • p. Bożena Rutkowska - od 2007 roku.

STRONA GŁÓWNA    AKTUALNOŚCI    E-DZIENNIK      RODZICE    REKRUTACJA     KONTAKT