"Przytulna szkoła przy ulicy Przytulnej, szkoła przyjaźni i sukcesu"
Przytulne Gimnazjum nr 124 Szkoła z klasą Socrates Comenius

STRONA GŁÓWNA

Aktualności

NASZA SZKOŁA

Historia szkoły
Lokalizacja
Szkoła z klasą
Przyjaciele

UCZNIOWIE

Samorząd uczniowski
Nasi uczniowie
Prymusi i stypendyści
Uczniowie z klasą

PRACOWNICY SZKOŁY

Dyrekcja
Sekretariat
Nauczyciel z klasą
Pracownicy obsługi

RODZICE

Prezydium Rady
Numer konta

PRAWO SZKOLNE

WSO

Program wychowawczy

Program profilaktyczny

GAZETKA "Przytulisko"

Wydania gazetki

Współpraca międzynarodowa

Comenius 2006 - 2009
Socates 2003 - 2006

PRACA SZKOŁY

Zajęcia pozalekcyjne
Szkolne konkursy
Wolontariat
Plan lekcji
Kalendarz
Zajęcia sportowe
Pedagog - Psycholog
Biblioteka
Pomoc medyczna
JUDO
e-learning

WYDARZENIA

 2008 - 2009

2007 - 2008
2006 - 2007
2005 - 2006

e - learning   


WOS

  •  Omów główny cel działalności partii politycznych, kto może zostać członkiem partii.Na podstawie konstytucji z dnia 27 czerwca 1997 roku o partiach (Fragment) rozdział 1, przypisy ogólne
 
  •  W jaki sposób związki zawodowe bronią praw pracowniczych. Wymień te sposoby, odwołując się do przykładów polskich.
 
  • Czy we współczesnym świecie prawa człowieka są w pełni realizowane?   Co sądzisz na ten temat?